آزمون خطبه غدیر ( موسسه فرهنگی قرآن و عترت غدیر گچساران) با همکاری معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد
آزمون در تاریخ: شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۰ به پایان رسیده است
نام نمره درست غلط بدون پاسخ درصد
همیلا حیدری 20 16 0 0 100
سعید محمودی 0 0 0 16 0
مرضیه سنجه وینی 17.5 14 2 0 88
فاطمه درودمقدم 15 12 4 0 75
اشرف بیات 10 8 2 6 50
سعید کارگر 17.5 14 2 0 88
سعید شفائی 17.5 14 2 0 88
طاهره طاهری 17.5 14 2 0 88
امین مختاری حسن آباد 17.5 14 2 0 88
م 10 8 8 0 50
ارسلان ابولپور 13.75 11 5 0 69
صدیقه معصوم بیکی 17.5 14 2 0 88
محبوبه حسینی 11.25 9 7 0 56
زهرا نظریان فر 0 0 1 15 0
مدينه دهقان نژاد 15 12 4 0 75
ملكه مرزبان 16.25 13 3 0 81
زینت باغبانی 17.5 14 2 0 88
سعیده ایزدی 8.75 7 0 9 44
دانیال کرمی فتح 2.5 2 0 14 13
الهام بهشتی 8.75 7 9 0 44
محمد باشتی 17.5 14 2 0 88
زینب مطواعی 0 0 0 16 0
راضیه محمدی خواه 13.75 11 5 0 69
راضیه 17.5 14 2 0 88
فریده خلیلی پور 18.75 15 1 0 94
رقیه محمدی خواه 11.25 9 7 0 56
فاطمه بیات 17.5 14 2 0 88
الهام مطواعی 15 12 4 0 75
طیبه سنجه وینی 17.5 14 2 0 88
وحید دریابیگی 2.5 2 0 14 13
سیدمحمد کریمی 7.5 6 3 7 38
سوسن مراحل 16.25 13 3 0 81
آسیه قباشی 16.25 13 3 0 81
نجمه قباش 16.25 13 3 0 81
محمد مطواعی 16.25 13 3 0 81
حمیدرضا میرعماد 17.5 14 2 0 88
سیده مهدیه میرعماد 17.5 14 2 0 88
محمدرضا سنجه وینی 16.25 13 3 0 81
مرضیه زمانی گلشن 12.5 10 6 0 63
سعیده 12.5 10 6 0 63
رقیه باشتی 17.5 14 2 0 88
سیده مریم حسینی نیا 2.5 2 1 13 13
زهراعلمداری 0 0 0 16 0
کبری پیشرو نصرآبادسفلی 13.75 11 5 0 69
زهرا موسایی 15 12 3 1 75
پرویزمددی 11.25 9 7 0 56